CO2-voetafdruk Obsession

Op 1 mei 2020 zijn wij lid geworden van de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie, wat opgericht is door het Klimaatplein. Hier hebben we de belofte gemaakt om intern in 2025 100% klimaatneutraal te opereren. Hiervoor moeten we inzicht krijgen in onze CO2-voetafdruk. Daarvoor is 2020 ons basisjaar en we gaan ieder jaar een nieuwe berekening maken.

  

Begin 2020 hebben wij onze CO2-voetafdruk over 2019 berekend. Begin 2021, hebben wij dit opnieuw gedaan over het jaar 2020 en daar kwam een flinke daling naar voren: we zijn van 32 ton uitstoot naar 19 ton gegaan. Dat is een reductie van 40%. Om deze daling in uitstoot vast te houden, zijn we intern druk bezig met duurzame veranderingen. Zo scheiden we ons afval, werken we toe naar een paperless office waar we zo min mogelijk printen en hebben we al onze lampen vervangen met LED-panelen.

Het vele thuiswerken heeft ook invloed gehad op de daling van onze CO2-uitstoot. Dat willen we ook na corona vasthouden door onze medewerkers 20% tot 40% de mogelijkheid te geven om vanuit huis te werken. Dit jaar gaan we nog meer projecten uitzetten om onze CO2-uitstoot te reduceren.

CO2 footprint Tekengebied 1