Werkvormensessie

In onze snelle digitale samenleving worden mensen bedolven onder prikkels en informatie. Overal en continu worden communicatieboodschappen verspreid. Dat heeft effect op de aandachtsspanne: voor een live evenement bedraagt deze ongeveer 30 minuten en voor een online event slechts 7 minuten. Om jouw bezoekers gedurende de gehele bijeenkomst geboeid en betrokken te houden, is het belangrijk om als organisator de juiste werkvorm te kiezen. Een werkvorm die past bij het doel en de doelgroep én die van begin tot eind de aandacht weet vast te houden.

Bij Obsession zetten we o.a. pitches, brainstorms en discussiegroepen in om de aanwezigen alert te houden. Zo halen zowel bezoekers als de organisatie het maximale uit de bijeenkomst en daarmee is ook ons doel weer bereikt.

   

Een werkvormensessie organiseren

Wat zijn de verschillende werkvormen?

Een evenement kan verschillende werkvormen aannemen. Bij een bedrijf of organisatie denk je al snel aan een productpresentatie, teambuilding of netwerkborrel. Maar zelfs presentaties, cursusdagen en brainstormsessies kun je tot evenementen rekenen. Aan de hand van jouw doel en doelgroep gaan we samen met jou na welke vorm geschikt is voor jou. Is dat bijvoorbeeld een relatie evenement of klantenbinding evenement? En kunnen we die het beste invullen als diner, of willen we juist een walk to talk concept introduceren? Samen met jou kijken we wat er passend is in jouw situatie.


Het belang van interactie, betrokkenheid en dialoog

Een evenement is meer dan eenzijdig informatie verschaffen of passieve activiteiten organiseren. In evenementen van vandaag de dag staan interactie en actieve participatie centraal. Het is de manier om echt de verbinding aan te gaan met partners of werknemers en hen te betrekken bij het geheel. Dat bevordert de betrokkenheid, verstevigt de onderlinge relaties en vormt vruchtbare grond voor nieuwe samenwerkingen en creatieve ideeën. Het kiezen van de juiste werkvorm draagt hieraan bij. Afhankelijk van jouw doelstellingen denkt Obsession met jou mee over een creatieve invulling van jouw evenement waarbij interactieve activiteiten en onderling contact centraal staan. Door bijvoorbeeld verschillende teams plaats te laten nemen aan een tafel en een vraagstuk te presenteren, kan er eenvoudig een boeiend gesprek op gang worden gebracht.


Een werkvormensessie plannen?

Wij kijken graag met jou mee naar een geschikte invulling van jouw evenement. Omdat elk bedrijf uniek is, gaan we graag met jou in gesprek: digitaal of (bij jou) op kantoor.

Maak een afspraak met een van onze partners for live.