Duurzaamheidsmanifest

Wij hebben een doel voor ogen. We willen in 2025 intern 100% klimaatneutraal zijn en hebben we ons ten doel gesteld om in 2030 al onze projecten klimaatneutraal te organiseren. Dit gaat natuurlijk niet zomaar. Daarom hebben wij een Duurzaamheidsmanifest opgesteld. Dit manifest geeft ons handvatten om deze doelen te behalen.

Het manifest bestaat uit 7 duurzame principes die ons helpen om onze missie te voltooien. We hebben o.a. een kompas ontwikkeld met daarin vier SDG’s (Sustainable Development Goals) waar wij ons aan toewijden, kijken we altijd naar mogelijkheden om het project voor iedereen toegankelijk te maken, en zoeken we naar verschillende manieren voor CO2-reductie.

Foto 1 Tekengebied 1

We zetten de toon voor duurzame zakelijke evenementen

Duurzaamheid mag tegenwoordig geen keuze meer zijn. Het is dé voorwaarde van toekomstbestendig ondernemerschap. Niet alleen duurzaam denken, maar vooral ook duurzaam doen. Op het gebied van zakelijke evenementen liggen er grote kansen om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van uitgangspunten, aanpak en keten. Als Partners for Live willen wij daarvoor de toon zetten. Onze evenementen helpen mens, merk en organisatie vooruit. Met rake concepten, een betekenisvolle invulling, oog voor inclusie en maatregelen voor CO2-reductie. Duurzaam groeien begint met een heldere visie en concrete doelstellingen om van daaruit gerichte acties te kunnen ondernemen.

100% klimaatneutraal in 2030

Om te beginnen hebben we ons aangesloten bij de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie. Een platform dat bedrijven en instellingen bijstaat om in 2025 een CO2-reductie van 40% te kunnen realiseren. Wij gaan nog een stap verder en hebben onszelf ten doel gesteld om al in 2025 100% klimaatneutraal te opereren. Zowel binnen onze eigen organisatie als in samenwerking met onze opdrachtgevers en leveranciers. Daarvoor markeren we 2020 als basisjaar om inzicht te krijgen in onze CO2-voetafdruk. Op basis van een nulmeting gaan we een roadmap maken die onze doelstellingen, tussenstations en acties markeert. De Alliantie voor Klimaatactie zal ons hierbij ondersteunen.

JDE 2021 Nico Alsemgeest 0100 2023 04 12 093513 swkx
Foto 3 1 Tekengebied

Ons kompas met vier duurzaamheidsdoelen

Bij een reis hoort een kompas en daarvoor nemen we de klimaatdoelen van de Verenigde Naties, ook wel bekend als de Sustainable Development Goals, als uitgangspunt. Van de lijst met 17 punten voor wereldwijde transformatie, hebben wij vier doelen gekozen die het meest bij ons passen: eerlijk werken (SDG 8), verantwoorde consumptie (SDG 12), klimaatacties (SDG 13) en partnerschap (SDG 17). Deze vier SDG's liggen in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten en binnen deze selectie gaan we in de hele keten de mogelijkheden voor duurzaamheid verkennen en optimaliseren.

We introduceren tastbare alternatieven voor CO2-compensatie

Binnen de hele keten van zakelijke evenementen gaan we de mogelijkheden voor duurzaamheid verkennen en optimaliseren. Dat heeft onder andere betrekking op CO2-uitstoot, de inzet van groene energie, live én online eventvormen, food en catering, afval en verwerking, en de social return van events. Want hoe je het ook wendt of keert, een evenement heeft impact. In positieve zin, omdat het mens en organisatie samenbrengt. In negatieve zin, omdat het een CO2-voetafdruk achterlaat. Dat kunnen we beperken door tijdens een event alleen nog maar vegetarische catering aan te bieden en vernieuwende vormen van energieopwekking in te zetten. Ook werken wij zoveel mogelijk samen met lokale leveranciers.

Foto 4 Tekengebied 1
Nursey santa cruz ii 49997301731 o Fo Fi G 1 scaled pwtiqnoc4mmjqbpz2xkcm70ca8qudgbty0z4t31zqo

We investeren in duurzame klimaat projecten

Ons eerste doel is om, samen met onze leveranciers en opdrachtgevers, de uitdaging aan te gaan en de impact van onze events zo klein mogelijk te maken. Maar, om 100% klimaatneutraal te zijn, willen we de CO2 die overblijft met zowel intern als extern met onze evenementen compenseren.

We herstellen de impact die wij maken op het milieu met de klimaat- en herbebossingsprojecten van FORLIANCE, een organisatie dat middels natuur gebaseerde klimaatprojecten Net Zero Carbon-doelstellingen bereikt. In 2022 zijn wij een samenwerking met hen aangegaan en ondersteunen we projecten in Panama en Indonesië.
Naast dat de steun van deze natuur gebaseerde compensatieprojecten bijdraagt aan bosherstel, levert de samenwerking nog andere voordelen op: het maakt bescherming van de biodiversiteit mogelijk, zet lokale waardeketens in gang en verbetert de bestaansmiddelen van de lokale bevolking

We zorgen dat iedereen mee kan doen

Duurzaamheid gaat wat ons betreft niet alleen over milieuaspecten, maar over maatschappelijk verantwoord ondernemen in brede zin. Een duurzaam evenement is een inclusief evenement, dat ook kansen biedt voor jongeren, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ex-gedetineerden of mensen met een beperking. Ons netwerk van partners en toeleveranciers bestaat al uit bedrijven die inclusief werken. De verdere uitbouw van dit netwerk zal een van de onderdelen zijn van onze roadmap. Naast een inclusieve aanpak voor onze projecten, is ook de interne omgeving hierop ingericht. Zo is ons HR-beleid voorzien van duidelijke functieprofielen, generieke voorwaarden, tweetalige communicatie en is er een vaste vertrouwenspersoon aangesteld. Tevens evalueren we de bijdrage van het financiële, fysieke, professionele en sociale welzijn van onze medewerkers.

Banner duurzaamheidspagina manifest
Foto 7 Tekengebied 1

Wij zijn een strategisch partner voor duurzame groei

Verduurzamen doe je samen. Het is een co-creatie, een partnerschap. Het gaat over kennis delen en het nemen van verantwoordelijkheid. Op alle gebieden voegen wij waarde toe met heldere criteria, creatieve oplossingen, het geven van trainingen en het delen van onze expertise. We streven ernaar altijd met onze opdrachtgevers en leveranciers in gesprek te gaan hoe we duurzame groei kunnen bewerkstelligen voor en met hun organisatie. We zullen dan ook kritisch kijken naar onze samenwerkingen met leveranciers en ook hier is 100% klimaatneutraal in 2025 het streven. Als Partners for Live én Life gaan we verkennen op welke manier dat haalbaar en werkbaar is.