Duurzaamheidsmanifest

Wij hebben een doel voor ogen. We willen in 2025 intern 100% klimaatneutraal zijn. En we gaan in 2030 al onze events 100% klimaatneutraal organiseren. Dit gaat natuurlijk niet zomaar. Daarom hebben wij een Duurzaamheidsmanifest opgesteld. Dit manifest geeft ons handvatten om deze doelen te behalen.

Foto 1 Tekengebied 1

We zetten de toon voor duurzame zakelijke evenementen

Duurzaamheid mag tegenwoordig geen keuze meer zijn. Het is dé voorwaarde van toekomstbestendig ondernemerschap. Niet alleen duurzaam denken, maar vooral ook duurzaam doen. Op het gebied van zakelijke evenementen liggen er grote kansen om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van uitgangspunten, aanpak en keten. Als Partners for Live willen wij daarvoor de toon zetten. Onze evenementen helpen mens, merk en organisatie vooruit. Met rake concepten, een betekenisvolle invulling, oog voor inclusie en maatregelen voor CO2-reductie. Duurzaam groeien begint met een heldere visie en concrete doelstellingen om van daaruit gerichte acties te kunnen ondernemen.

100% klimaatneutraal in 2030

Om te beginnen hebben we ons aangesloten bij de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie. Een platform dat bedrijven en instellingen bijstaat om in 2025 een CO2-reductie van 40% te kunnen realiseren. Wij gaan nog een stap verder en hebben onszelf ten doel gesteld om al in 2025 100% klimaatneutraal te opereren. Zowel binnen onze eigen organisatie als in samenwerking met onze opdrachtgevers en leveranciers. Daarvoor markeren we 2020 als basisjaar om inzicht te krijgen in onze CO2-voetafdruk. Op basis van een nulmeting gaan we een roadmap maken die onze doelstellingen, tussenstations en acties markeert. De Alliantie voor Klimaatactie zal ons hierbij ondersteunen.

Foto 2 Tekengebied 1
Foto 3 1 Tekengebied

Ons kompas met vier duurzaamheidsdoelen

Bij een reis hoort een kompas en daarvoor nemen we de klimaatdoelen van de Verenigde Naties, ook wel bekend als de Sustainable Development Goals, als uitgangspunt. Van de lijst met 17 punten voor wereldwijde transformatie, hebben wij vier doelen gekozen die het meest bij ons passen: eerlijk werken (SDG 8), verantwoorde consumptie (SDG 12), klimaatacties (SDG 13) en partnerschap (SDG 17). Deze vier SDG's liggen in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten en binnen deze selectie gaan we in de hele keten de mogelijkheden voor duurzaamheid verkennen en optimaliseren.

We introduceren tastbare alternatieven voor CO2-compensatie

Binnen de hele keten van zakelijke evenementen gaan we de mogelijkheden voor duurzaamheid verkennen en optimaliseren. Dat heeft onder andere betrekking op CO2-uitstoot, de inzet van groene energie, live én online eventvormen, food en catering, afval en verwerking, en de social return van events. Want hoe je het ook wendt of keert, een evenement heeft impact. In positieve zin, omdat het mens en organisatie samenbrengt. In negatieve zin, omdat het een CO2-voetafdruk achterlaat. Dat kunnen we beperken door tijdens een event alleen nog maar vegetarische catering aan te bieden en vernieuwende vormen van energieopwekking in te zetten. Het is ook mogelijk om de klimaatuitstoot te compenseren.

Foto 4 Tekengebied 1
Foto 5 Tekengebied 1

We investeren in een eigen (voedsel)bos

Omdat dit voor de Nederlandse markt weinig zichtbaar is, gaan wij een eigen klimaatcompensatieproject opzetten in de vorm van een Voedselbos. Op een stuk grond ergens in Nederland gaan we letterlijk ‘natuur maken’. Bedoeling is om een eigen biotoop te creëren met (fruit)bomen, struiken en heesters. Planten, plukken en oogsten gaat daar binnenkort hand in hand met vergaderen en natuureducatieprojecten. Zo reduceren we met elkaar CO2 op een manier die tastbaar, circulair, verbindend én dichtbij is.

We zorgen dat iedereen mee kan doen

Duurzaamheid gaat wat ons betreft niet alleen over milieuaspecten, maar over maatschappelijk verantwoord ondernemen in brede zin. Een duurzaam evenement is een inclusief evenement, dat ook kansen biedt voor jongeren, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ex-gedetineerden of mensen met een beperking. Ons netwerk van partners en toeleveranciers bestaat al uit bedrijven die inclusief werken. De verdere uitbouw van dit netwerk zal een van de onderdelen zijn van onze roadmap.

Foto 6 Tekengebied 1
Foto 7 Tekengebied 1

Wij zijn een strategisch partner voor duurzame groei

Duurzaamheid doe je samen. Het is een co-creatie, een partnerschap. Het gaat over kennis delen en het nemen van verantwoordelijkheid. Op alle gebieden voegen wij waarde toe met heldere criteria, creatieve oplossingen, het geven van trainingen en het delen van onze expertise. De komende tijd gaan we met onze opdrachtgevers en leveranciers in gesprek hoe we duurzame groei kunnen bewerkstelligen voor en met hun organisatie. Ook hier is 100% klimaatneutraal in 2025 het streven. Als Partners for Live én Life gaan we verkennen op welke manier dat haalbaar en werkbaar is.