Joke Smitprijs 2021

Vraag

Ieder persoon die zich inzet voor de positie van vrouwen in de samenleving dient hiervoor erkenning te krijgen. Met deze reden heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Joke Smitprijs in het leven geroepen. Deze prijs bestaat uit een Oeuvre- en een Aanmoedigingsprijs. Beide prijzen worden één keer in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich dag in dag uit inzet voor vrouwenemancipatie. Voor de uitreiking van de Joke Smitprijs 2021 vroeg het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan ons om invulling te geven aan de feestelijk uitreiking met het thema 'ik verdien het', met daarnaast een communicatie-campagne die aansloot bij het thema.

Resultaat

De uitreiking van de Joke Smitprijs 2021 stond origineel gepland in december 2021, maar werd vanwege de Covid-19 situatie uitgesteld tot 20 april 2022. De spetterende feestavond werd gepresenteerd door Stephanie Afrifa. Zij ging, samen met het publiek en met minister Robbert Dijkgraaf als side-kick, in gesprek met Angela Maas en Charly van der Straten, rolmodellen van de Joke Smitprijs. Verder in het programma trad Eveline van Rijswijk op met een stuk uit haar onewomanshow ‘de Première’ en zong Maya Shanti een nummer over vooroordelen waarbij ze het publiek recht in het hart raakte. Halverwege de show werd de Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Sun Yoon van Dijk en uiteraard werd de avond afgesloten met de bekendmaking van de winnares van de Joke Smit Oeuvreprijs. Deze prijs werd dit jaar gewonnen door Agnes Samuel die helaas niet bij het evenement aanwezig kon zijn. De prijs werd daarom in ontvangst genomen door haar zoon en twee kleindochters.

Voor de communicatie-campagne hebben wij communicatie in de breedste zin van het woord aangepakt. Dit heeft geresulteerd in een opfrisbeurt van de huisstijl, een uitgebreid aanmelding-/mailingstraject, een social media campagne voor Instagram en LinkedIn, verschillende foto- en videocontent, copy voor verschillende media-uitingen waaronder de website en een persbericht na afloop van het event. Deze communicatie-campagne zal ook de aankomende tijd door blijven lopen om de Joke Smitprijs onder de aandacht van de doelgroep te houden.