Public Service Forum

Vraag

Nederland is in 2017 gastheer van de Verenigde Naties en host het Public Service Forum voor alle lidstaten. Het ministerie van BZK vraagt ons voor het Meeting Design. Onderliggende vraag is vooral hoe je een groep mensen in beweging krijgt met zoveel verschillende achtergronden en politieke drijfveren.

Resultaat

Een dynamische conferentie, waaraan 600 politici, ministers, beleidsmakers en beslissers uit alle lidstaten van de VN twee dagen met elkaar in gesprek gaan. Dankzij het nieuwe format krijgen ze meer voor elkaar in minder tijd en wisselen ze echt van gedachten over het behalen van de Sustainable Development Goals.