RDW

Welkom op de partnerpagina van de RDW. Hierop tref je projecten en andere ontwikkelingen die door onze samenwerking tot stand zijn gekomen. De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. Zij beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Denk hierbij aan toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, registratie en informatieverstrekking.