De start van onze groene reis

Duurzaamheid mag anno 2020 geen keuze meer zijn. Het is dé voorwaarde van toekomstbestendig ondernemerschap. Niet alleen duurzaam denken, maar vooral ook duurzaam doen. Daarom heeft Obsession zich aangesloten bij de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie. Een platform dat bedrijven en instellingen bijstaat om in 2025 een CO2-reductie van 40% te kunnen realiseren.

  

Wij gaan nog een stap verder dan dat en hebben onszelf ten doel gesteld om in 2025 100% klimaatneutraal te opereren. Zowel binnen onze eigen organisatie als in samenwerking met onze opdrachtgevers en leveranciers. Daarvoor markeren we 2020 als basisjaar om inzicht te krijgen in onze CO2-voetafdruk. Dat doen we samen met het Klimaatplein, die de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie heeft opgericht om bedrijven en organisaties daarin te adviseren en bij te staan.

  
Nulmeting

We beginnen met een nulmeting om van daaruit een roadmap op te stellen met doelstellingen en acties. Zeker is in ieder geval dat we ons kantoor verder gaan verduurzamen. Ook gaan we binnen de hele keten van zakelijke evenementen de mogelijkheden voor duurzaamheid verkennen en optimaliseren. Dat heeft onder andere betrekking op CO2-uitstoot, de inzet van groene en circulaire energie, live én online eventvormen, food en catering, afval en verwerking, en de social return van events.

Smartflower Container Tekengebied 1
  
Oog voor inclusie

Duurzaamheid gaat wat ons betreft niet alleen over klimaataspecten, maar over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de breedste zin van het woord. Een duurzaam evenement is een inclusief evenement. Dat ook kansen biedt voor jongeren, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ex-gedetineerden of mensen met een beperking.

  
Kwestie van partnerschap

Voor alles en iedereen geldt: duurzaamheid doe je samen. Het is een co-creatie, een partnerschap. Het gaat over kennis delen en het nemen van verantwoordelijkheid. De komende tijd gaan we met onze opdrachtgevers en leveranciers in gesprek hoe we duurzame groei kunnen bewerkstelligen voor en met hun organisatie. Op het gebied van zakelijke evenementen zien wij grote kansen om duurzaamheid een integraler onderdeel te maken van uitgangspunten en aanpak. Ook hier is 100% klimaatneutraal in 2025 het streven. Als Partners for Live – én Life – verkennen we graag op welke manier dat haalbaar en werkbaar is.

Wil je meer weten over onze visie op klimaatneutraal organiseren en hoe wij je hiermee kunnen ondersteunen? Neem contact op met Gerben Plasmeijer.

Foto credits: Van Nelle Events & SmartFlower