De start van onze groene reis

Duurzaamheid mag tegenwoordig geen keuze meer zijn. Het is dé voorwaarde van toekomstbestendig ondernemerschap. Niet alleen duurzaam denken, maar vooral ook duurzaam doen. Daarom heeft Obsession zich aangesloten bij de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie. Een platform dat bedrijven en instellingen bijstaat om in 2025 een CO2-reductie van 40% te kunnen realiseren.

  

Wij gaan nog een stap verder dan dat en hebben onszelf ten doel gesteld om intern in 2025 100% klimaatneutraal te opereren én in 2030 organiseren wij al onze evenementen 100% klimaatneutraal. Zowel binnen onze eigen organisatie als in samenwerking met onze opdrachtgevers en leveranciers. Daarvoor markeren we 2020 als basisjaar om inzicht te krijgen in onze CO2-voetafdruk. Dat doen we samen met het Klimaatplein, die de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie heeft opgericht om bedrijven en organisaties daarin te adviseren en bij te staan.

Smartflower Container Tekengebied 1
  
Nulmeting

We beginnen met een nulmeting om van daaruit een roadmap op te stellen met doelstellingen en acties. Zeker is in ieder geval dat we ons kantoor verder gaan verduurzamen. De roadmap helpt ons bij het in kaart brengen van ons energieverbruik waarop we een bespaarplan hebben gemaakt. Daarnaast werken we met groene stroom, brengen we ons afval in kaart, verhogen we het aantal elektrische auto’s binnen de organisatie en bieden we vegetarische alternatieve voor onze lunch.

  
Oog voor inclusie

Duurzaamheid gaat wat ons betreft niet alleen over klimaataspecten, maar over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de breedste zin van het woord. Een duurzaam evenement is een inclusief evenement. Dat ook kansen biedt voor jongeren, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ex-gedetineerden of mensen met een beperking.

Obsession Nico Alsemgeest 0055
  
Kwestie van partnerschap

Voor alles en iedereen geldt: duurzaamheid doe je samen. Het is een co-creatie, een partnerschap. Het gaat over kennis delen en het nemen van verantwoordelijkheid. De komende tijd gaan we met onze opdrachtgevers en leveranciers in gesprek hoe we duurzame groei kunnen bewerkstelligen voor en met hun organisatie. Op het gebied van zakelijke evenementen zien wij grote kansen om duurzaamheid een integraler onderdeel te maken van uitgangspunten en aanpak. Als Partners for Live verkennen we graag op welke manier dat haalbaar en werkbaar is.

Obsession Dialogues

De eerste stap namen wij reeds op 10 september 2020 in DUS Utrecht. Tijdens Obsession Dialogues gingen wij het gesprek aan met een aantal van onze opdrachtgevers om te praten over de verduurzaming van ons vak. Er ontstond een interessante dialoog over de kansen, bedreigingen en mogelijkheden om events groener te maken. Het leverde mooie inzichten op die we aangrijpen om onze strategie verder vorm te geven. De belangrijkste output lees je hier. Bekijk hier de foto’s en de aftermovie van Obsession Dialogues.

Wil je meer weten over onze visie op klimaatneutraal organiseren en hoe wij je hiermee kunnen ondersteunen? Neem contact op met Gerben Plasmeijer.

Foto credits: Van Nelle Events, Nico Alsemgeest & SmartFlower