Een goed concept combineert wow en how

Oplossing ontmoet creatie. Daarin schuilt de kracht van de plannenmakers van Obsession. The sky is the limit als je gaat dromen, maar een creatief concept bedenken zónder binding met de werkelijkheid is klanten gouden bergen beloven en projectmanagers opzadelen met een onhaalbare taak. De afdeling Plannenmakerij van Obsession mixt daarom een flinke dosis originaliteit met vakkennis en organisatiekracht om concepten uit te werken die raken én realiseerbaar zijn.

  

“We bedenken niet alleen creatieve concepten, maar kijken ook naar de haalbaarheid en het beoogde resultaat. Dat begint met een vertaalslag van de uitgangspunten van de opdrachtgever naar een concept dat is afgestemd op doelen, doelgroep, budget, planning en organisatie. In die afstemming zit onze meerwaarde”, zeggen Marijke de Wit en Fleur Munniks de Jongh Luchsinger. “Wat we beloven, kunnen we waarmaken.”

  

Ervaren duo

Marijke heeft jaren ervaring, kent alle locaties en leveranciers en heeft zich na 13 jaar projectmanagement bij Obsession helemaal toegelegd op planontwikkeling. Fleur heeft een communicatie-achtergrond en was binnen verschillende bureaus verantwoordelijk voor merkactivaties en grote zakelijke campagnes. Samen vormt dit duo de schakel tussen Sales en Operatie. “Voor ieder communicatievraagstuk maken wij een plan op maat. Waarbij we de ideeën uit een interne brainstorm samenvoegen met locatiebezoeken en offertes van leveranciers. Het resultaat is een totaalconcept, inhoudelijk en visueel, dat zoveel meer is dan een creatief idee of begroting. Een event is het centrale uitgangspunt. Hieromheen worden middelen uitgewerkt die nodig zijn om de boodschap over de bühne te brengen, met als einddoel om een verandering in hoofd, hart en handelen teweeg te brengen. We bedenken oplossingen en geven richting.”

Foto Fleur en Marijke 2 Tekengebied 1
  

Geregisseerde impact

Door daar al in het voorstadium goed bij stil te staan, benut je de kracht van live ten volle. Via een event kun je de betrokkenheid bij je bedrijf, merk of strategie vergroten, content ophalen of in co-creatie met je medewerkers of klanten een thema verkennen. Dit is altijd ons uitgangspunt als Partner for Live. Marijke: “De vraag die wij altijd stellen en die we aan alle opdrachtgevers zouden willen meegeven is: wat wil je dat de doelgroep na afloop van het event weet, vindt en doet? Zijn ze geïnspireerd en aangespoord om in actie te komen? Hebben ze hun netwerk uitgebreid en interessante ideeën uitgewisseld? Of versterkt het event je positie als kennisleider?”

  

In alles voelbaar

“Wat het antwoord op die vraag ook is, het is voor ons een leidraad om een plan te ontwikkelen dat dit versterkt”, zegt Fleur. “Met een passende communicatiestrategie, de juiste tone-of-voice, een onderscheidende event branding en een inhoudelijk programma dat dit tot in de haarvaten ademt. Sta je voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, dan kun je dat op alle onderdelen laten doorklinken in je event. De keuze voor de catering maakt in dat opzicht al verschil, bijvoorbeeld door de inzet van ex-gedetineerden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je hoeft inclusie dan niet meer te benoemen; het is een integraal onderdeel van het concept. Dat voel je, dat inspireert en nodigt uit om dat ook te leven.”

Benieuwd naar de opzet van een raak en realiseerbaar concept voor jouw organisatie?
Neem contact op met Marijke & Fleur